Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP):

Sigita Želvienė

Tel. nr. +370 37 200 106

El. pašto adresas: sandelys@kaunoseneliai.lt

Adresas korespondencijai: Kurtinių g. 1D, LT-45431, Kaunas

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content