Menu Close

Apgyvendinimo tvarka

APGYVENDINIMO TVARKA

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų gavimo Kauno Panemunės socialinės globos namuose, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas gali kreiptis į Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinius darbuotojus seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Jei asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas pageidauja paslaugas gauti pasirašius dvišalę sutartį, o už paslaugas gali susimokėti visą kainą iš savo lėšų, tokiu atveju reikia pateikti prašymą bei toliau nurodytus dokumentus Kauno Panemunės globos namų direktorei:
  • prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelė);
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  • neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopijas;
  • išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;
  • artimųjų (sutuoktinio) mirties ar ištuokos, santuokos liudijimas ir jo kopija.
Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami papildomi dokumentai: pvz; jeigu asmuo, kuriam būtinos socialinės globos paslaugos yra neveiksnus ir jam paskirtas globėjas/turto administratorius arba jis yra įgaliojęs kitą asmenį tvarkyti jo dokumentus reikia pateikti: globėjo ar įgalioto asmens paso kopiją, taip pat teismo nutarimo ar įgaliojimo kopiją.
Globos namų administracija su kiekvienu būsimu gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo dvišalę/trišalę sutartį, kurioje šalys susitaria dėl visų įsipareigojimų.

PASLAUGŲ TEIKIMO TRUKMĖ

Ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

Informacijos atnaujinimo data: 2024-01-31.

Skip to content