Menu Close

Apie mus

Mūsų istorija

,,…namai tuomet yra mieli ir jaukūs, kai juose esi laukiamas ir mylimas,…nenorėjau būti našta kitiems savo artimiesiems…manau, kad apsisprendžiau teisingai. Šiuose namuose nejaučiu vienatvės, gyvenu daug geriau…Svetimi žmonės manimi rūpinasi taip, lyg būčiau jiems brangiausias. Senatvė būna graži, kai senu žmogumi yra kam pasirūpinti, kai jam nestinga šilumos, gerumo ir dvasios ramybės,, –  ištrauka iš gyventojų prisiminimų.

Kauno miesto kairiajame Nemuno krante, nuostabiame Panemunės gamtos kampelyje,  Kurtinių gatvėje 1987 m. pagal žymaus Kauno architekto Algimanto Kančo projektą pastatyti ir įkurti senelių namai,  skirti gyventi pensinio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga.

1994 m. vasario 1 d. senelių namų pavadinimas buvo pakeistas į „Kauno Maltos ordino senelių namai“, 1998 m. gegužės 19 d. į „Kauno Panemunės senelių namai“.

2000 m. spalio 28 d. savo veiklą pradėjo Kauno Panemunės senelių namų socialinės priežiūros dienos centras. Tai  buvo pirmoji Lietuvoje tokio pobūdžio įstaiga skirta pagyvenusiems žmonėms. Dienos centro projekto autorius ir puoselėtojas italų filantropas Sergi Paterlini. Dienos centras buvo įrengtas už Brešijos miesto Raudonojo kryžiaus moterų būrelio, FABI profsąjungos ir kitų Italijos piliečių paaukotas lėšas.

2004 m. rugsėjo 21 d. Kauno Panemunės senelių namai gavo licenciją užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla. 2013 m. rugsėjo 23 d. įstaigai suteiktos licencijos:

 • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia”;
 • ,,Institucinė socialinė globa ( ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims”.

   2017 m. BĮ Kauno Panemunės senelių namai šventė 30-ies metų jubiliejų.

Nuo 2017 m. birželio 30 d. pasikeitus įstaigos teisinei formai, paslaugų tęstinumas užtikrinamas viešojoje įstaigoje Kauno Panemunės socialinės globos namuose.

 

Mūsų misija

Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialinės globos ir priežiūros bei slaugos paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo individualius poreikius.

 

Mūsų vizija

Globos namai – moderni šiuolaikiška, socialiai atsakinga globos įstaiga, įgyvendinanti socialinės globos ir priežiūros uždavinius.

 

Mūsų tikslai

 • Vykdyti kokybiškas kompleksines socialines ir slaugos paslaugas “po vienu stogu”.
 • Kurti saugią ir pritaikytą aplinką, diegti naujas technologijas, inovacijas.
 • Organizuoti patrauklias užimtumo veiklas pagal asmenų pomėgius ir gebėjimus.
 • Telkti ir ugdyti profesionalių darbuotojų komandą.
 • Bendradarbiauti ir skatinti socialinę partnerystę.

 

Mūsų vertybės

 • Atsakomybė – sąžiningas įsipareigojimų vykdymas, skaidrus sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas.
 • Profesionalumas – darbuotojų nuolatinis žinių atnaujinimas ir kompetencijų tobulinimas, siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas.
 • Pagarba žmogui, darbui, organizacijai, lygiateisiškumas ir tolerancija bendraujant ir bendradarbiaujant.
 • Pasitikėjimas – atviras ir nuoširdus tarpusavio bendravimas.

 

Pristatomasis filmukas

Skip to content