Menu Close

ES parama

    Projektas „Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“

(Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-004)

Nuo 2009 m. sausio  20 d. Biudžetinė įstaiga Kauno Panemunės senelių namai pradėjo įgyvendinti projektą „Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“ (Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-22-004) (toliau – Projektas). Projektą įgyvendintas  2014 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo metu Kauno Panemunės senelių namuose buvo įkurtas dienos centro padalinys. Dienos centro veikla  orientuota į sveikatos, asmeninio gyvenimo būdo ir elgesio palaikymą, kontrolę, pokytį bei adaptaciją prie gyvenimo sąlygų.

Projekto dėka  pagerintas teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, kadangi taip tikimasi sumažinti riziką socialinei atskirčiai asmenims ir jų šeimos nariams. Sukurtos naujos darbo vietos.

Projektas remiamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo  veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 1.970.406,17 litų. (570669,07 Eur.), iš Kauno miesto savivaldybės skirta 347.718.73 litų (100706,31 Eur). Bendra projekto vertė 2.318.124,90 Lt. (671375,38 Eur.)

Nuotraukoje:  „Dienos centras sergantiems kraujagysline senatvine demencija Kauno Panemunės senelių namuose“ (III aukštas).

Kauno Panemunės senelių namuose vykdomas projektas „Stacionarių socialinių paslaugų optimizavimas Kauno Panemunės senelių namuose“, projekto kodas

Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01-038.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A1-514 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2,4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ skirtos ES fondų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta 1.888.330,89 Lt. (546.898,42 Eur).

2015-05-31 įgyvendinus projektą, kapitališkai suremontuoti Kauno Panemunės senelių namai (suremontuotas I ir II pastato aukštai). Įgyvendintos veiklos sudaro sąlygas kokybiškai organizuoti stacionarių paslaugų teikimą globos namuose senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia; patalpų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams skatina senatvine demencija sergančių asmenų savarankiškumą, įgūdžių palaikymą, lengvesnę adaptaciją gyvenamojoje aplinkoje, ligų profilaktikos vykdymą. Pasibaigus projektui toliau organizuojama senų ir suaugusių neįgaliųjų stacionari globa, rūpinamasi personalo ištekliais, kurie užtikrinami tarpininkaujant  Kauno miesto savivaldybės  Socialinių paslaugų skyriui.

Socialinės globos namuose po kapitalinio remonto įkurta virtuvėlė, skalbyklėlė, kasdienio gyvenimo įgūdžių palaikymo kambarys gyventojų savarankiškumo įgūdžių palaikymui (gyventojams sudarytos sąlygos patiems pasigaminti paprastus maisto patiekalus, vykdomi atskiri ir grupiniai maisto ruošos užsiėmimai, skalbyklėlėje savarankiški gyventojai turi galimybę patys pasirūpinti asmeninių rūbų švara, dalinai nesavarankiški mokomi skalbtis su darbuotojo pagalba); atnaujintas darbo terapijos kambarys ir įrengtas papildomas darbo ir poilsio grupių kambarys, pritaikyti  gyventojų judančių vežimėliuose poreikiams ir užimtumui  skatinti.  Vykdomas individualus ir grupinis užimtumas (muzikos užsiėmimai, kvapų terapija, vaizdiniai užsiėmimai televizijos ir DVD pagalba– stimuliuojanti  atmintį, padedanti patirti įvairius pojūčius, sudaranti lengvesnes adaptacijos sąlygas gyventojams prarandantiems regėjimą ar klausą, psichikos sveikatos gerinimo užsiėmimai su psichologu). Atnaujintas maldos kambarys, biblioteka sudaro sąlygas tenkinti gyventojų dvasinius, edukacinius poreikius.

Asmens sveikatos kabinete  teikiamos asmens sveikatos priežiūros, palaikymo paslaugos, individualios konsultacijos ir mokymai asmens higienos tematika, vykdoma užkrečiamų ligų prevencija – pokalbiai, mokymai ir apžiūros.  Įrengta nauja patalpa – mobili vonia, kuri leidžia kokybiškai pasirūpinti slaugomais gyventojais, asmens higienos procedūras atliekant tam skirtoje  patalpoje. Atnaujintame kineziterapijos kabinete, įsigijus papildomos įrangos, pritaikytos senyvo amžiaus asmenims, skatinamas fizinį gyventojų aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas. Pagal higienos reikalavimus įrengta skalbykla, įsigyta buitinė technika, baldai ir įranga sudaro sąlygas kokybiškai gyventojų rūbų ir patalynės priežiūrai, užtikrintas švarių ir nešvarių skalbinių atskyrimas, dezinfekcijos profilaktika.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigyta: baldai; kompiuterinė technika; kita įranga. Įrengtas maisto keltuvas sudaro sąlygas laiku organizuoti ir patiekti slaugomiems gyventojams maistą į kambarius.

Nuorodos:

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-05-26.

Skip to content