Menu Close

Korupcijos prevencija

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Viešosios įstaigos Kauno Panemunės socialinės globos namų administracija yra suinteresuota, kad globos įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Gerbiami socialinės globos namų gyventojai, dienos centrų lankytojai, be jūsų pagalbos šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl visi  privalome ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika globos namuose kviečiame netylėti, o apie tai praneškite:

Viešosios įstaigos Kauno Panemunės socialinės globos namų atsakingiems asmenims:

Ergoterapeutė Diana Grosienė, atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje,

elektroniniu paštu ergoterapija@kaunoseneliai.lt arba telefonu +370 688 97381.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų direktorius,

elektroniniu paštu direktore@kaunoseneliai.lt  arba  raštu ant voko ar rašto nurodykite asmeniškai direktoriui, VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai,
Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas.

Skambinkite STT „karštąja linija” (visą parą) — +370 5 266 3333;

Elektroniniu  paštu.: pranesk@stt.lt;

Pasinaudokite mobiliąja programėle “Pranešk STT”.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Geriausia padėka mūsų darbuotojams yra nuoširdus padėkos žodis.

Nuorodos

 

Informacijos atnaujinimo data: 2024-01-11.

Skip to content