Menu Close
Misija
Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas socialinės globos ir priežiūros bei slaugos paslaugas, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo individualius poreikius.
Apie įstaigą
Vizija
Globos namai – moderni šiuolaikiška, socialiai atsakinga globos įstaiga, įgyvendinanti socialinės globos ir priežiūros uždavinius.
Apie įstaigą
Vertybės
Atsakomybė – sąžiningas įsipareigojimų vykdymas, skaidrus sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas. Profesionalumas – darbuotojų nuolatinis žinių atnaujinimas ir kompetencijų tobulinimas, siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas. Pagarba žmogui, darbui, organizacijai, lygiateisiškumas ir tolerancija bendraujant ir bendradarbiaujant. Pasitikėjimas – atviras ir nuoširdus tarpusavio bendravimas.
Apie įstaigą

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa

Dienos socialinės globos centras

Socialinės priežiūros dienos centras

Veiklos sritys

Mūsų teikiamos socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos

Probleminės situacijos analizė, veiksmingų sprendimo būdų paieška, reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas. Tarpininkavimas tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Apgyvendinimo paslaugos

Globos namuose užtikrinama saugi, gyventojo specialiems poreikiams pritaikyta, patogi, jauki, aplinka. Įrengtos virtuvėlės, laisvalaikio ir relaksacijos kabinetai, maldos kambarys bei kitos bendro naudojimo patalpos. Paslaugų gavėjų patogumui įrengtas liftas.

Maitinimo organizavimas

Sveikas, subalansuotas, rekomenduojamas paros maistines normas atitinkantis maitinimas. Esant poreikiui suteikiama diskretiška pagalba valgant. Maistas ruošiamas globos namų virtuvėje pagal gydytojų ir dietistės rekomendacijas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugų gavėjo sveikatos būklės stebėjimas, pirmos pagalbos suteikimas, GMP iškvietimas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis gydytojo paskyrimais, metodiškai atliekant paskirtas procedūras. Kineziterapeuto, ergoterapeuto paslaugos.

Transporto organizavimas, palydėjimas

Paslauga teikiama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Pagal poreikį suteikiama pagalba ir palydėjimas į gydymo ir kitas viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas bei apsipirkti.

Įstaigos gyvenimas

Naujienos ir kiti pranešimai

Maloniai kviečiame susipažinti su naujienomis ir kitais pranešimais iš įstaigos veiklos, švenčių, renginių ir ekskursijų.

Tapkite savanoriu !

Savanorystė – tai vienas būdų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, prisidėti sprendžiant skurdo, nedarbo, bendruomenės saugumo, turiningo laisvalaikio organizavimo, sveikatos, aplinkosaugos, ugdymo ir kitokias problemas.

Parama

INFORMACIJA DĖL 1,2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO DALIES PARAMOS

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Įsivertinimas

KOKYBĖS DIEGIMO SISTEMA EQUASS

EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

Klausiate - atsakome

Dažniausiai užduodami klausimai

Pateikiame detalius atsakymus į Jums labiausiai rūpimus klausimus. Jei nerastumėte ieškomo atsakymo, susisiekite su mumis ir mes Jums padėsime.

Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinis ar didelis specialiųjų poreikių lygis ir (arba) slaugos arba priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai (75 metų ir vyresniems asmenims specialiųjų poreikių lygio nustatyti nebūtina) ir suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis, kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos, neturintys artimųjų, galinčių juos prižiūrėti, ar turintys artimųjų, kurie dėl objektyvių priežasčių (pateikus tai patvirtinančius dokumentus ar paaiškinimus) negali jų prižiūrėti.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Kai siekiama ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo ir kompensavimo iš valstybės arba savivaldybės biudžeto lėšų, asmuo ar jo atstovas turi kreiptis į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globos paslaugai gauti, bei reikiamus dokumentus.

Tais atvejais, kai asmenys arba jų artimieji sutinka mokėti visą paslaugos kainą, jie turi kreiptis tiesiogiai į Globos namus ir užpildyti prašymą.

Globos namuose paslaugas asmeniui teikia:  socialinio darbo skyriaus specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo specialistas, psichologas ir asmens sveikatos priežiūros specialistai: bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas.

Globos namuose apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos,  kineziterapeuto, socialinio darbo, psichologo,  užimtumo organizavimo ir sielovados, bei buities ir asmens higienos paslaugos teikiamos pagal asmens poreikius, pomėgius, savarankiškumo lygį. Su teikiamomis paslaugos plačiau kviečiame susipažinti paspaudus nuorodą https://www.kaunoseneliai.lt/ilgalaike-trumpalaike-globa/ .

Partneriai ir projektai

Skip to content