Menu Close

Dažniausiai užduodami klausimai

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas vidutinis ar didelis specialiųjų poreikių lygis ir (arba) slaugos arba priežiūros (pagalbos) specialieji poreikiai (75 metų ir vyresniems asmenims specialiųjų poreikių lygio nustatyti nebūtina) ir suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas iki 40 procentų darbingumo lygis, kurių sveikatos būklė pagal pateikiamas medicinines pažymas ar nustatytus poreikius reikalauja ištisinės visą parą kito asmens pagalbos, neturintys artimųjų, galinčių juos prižiūrėti, ar turintys artimųjų, kurie dėl objektyvių priežasčių (pateikus tai patvirtinančius dokumentus ar paaiškinimus) negali jų prižiūrėti.

VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose gali apsigyventi ir gauti socialinės globos paslaugas visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Kai siekiama ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo ir kompensavimo iš valstybės arba savivaldybės biudžeto lėšų, asmuo ar jo atstovas turi kreiptis į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globos paslaugai gauti, bei reikiamus dokumentus.

Tais atvejais, kai asmenys arba jų artimieji sutinka mokėti visą paslaugos kainą, jie turi kreiptis tiesiogiai į Globos namus ir užpildyti prašymą.

Globos namuose paslaugas asmeniui teikia:  socialinio darbo skyriaus specialistai: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai, užimtumo specialistas, psichologas ir asmens sveikatos priežiūros specialistai: bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas.

Globos namuose apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos,  kineziterapeuto, socialinio darbo, psichologo,  užimtumo organizavimo ir sielovados, bei buities ir asmens higienos paslaugos teikiamos pagal asmens poreikius, pomėgius, savarankiškumo lygį. Su teikiamomis paslaugos plačiau kviečiame susipažinti paspaudus nuorodą https://www.kaunoseneliai.lt/ilgalaike-trumpalaike-globa/ .

Asmuo gali atsivežti asmeninių daiktų, prieš pradedant teikti paslaugas pageidaujamų daiktų sąrašas aptariamas ir suderinamas su globos namų vyr. socialine darbuotoja.

Gyventojų lankymas galimas kasdien, nuo 10 val. iki 19 val. (pietų pertrauka 13-14 val.) pagal nustatytas Paslaugų gavėjų lankymo taisykles, išskyrus atvejus, kai susitikimai gali kelti pavojų gyventojo ar aplinkinių sveikatai ar saugumui.

Su Paslaugų gavėjų lankymo taisyklėmis galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.kaunoseneliai.lt/vidaus-tvarkos-taisykles/ .

Informacija apie laisvas vietas pateikiama globos namų interneto svetainėje, nuoroda į informaciją apie laisvas vietas: https://www.kaunoseneliai.lt/informacija-apie-laisvas-vietas/; taip pat dėl informacijos apie laisvas vietas galite kreiptis į direktorės pavaduotoją socialiniam darbui, tel. (8 692) 12 569 arba vyr. socialinę darbuotoją, tel. (8 37) 200 071.

Dienos globos centrą gali lankyti suaugę asmenys su negalia ir sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenys su negalia ir sunkia negalia, deklaruoti Kauno mieste.

Dienos globos centras orientuotas į asmenis, sergančius demencija. Norint lankyti dienos globos centrą, reikia kreiptis į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Seniūnijoje reikia pateikti dokumentus (asmens dokumentą, neįgalumą patvirtinantį dokumentą, išrašą iš medicininių dokumentų, forma 027/a) ir parašyti prašymą-paraišką dienos socialinės globos institucijoje paslaugai gauti. Prieš kreipiantis į seniūniją, rekomenduojama atvykti į dienos centrą, aptarti lankymosi sąlygas, sudaroma galimybė vieną darbo dieną išmėginti centro paslaugas. Dėl papildomos informacijos kviečiame susisiekti  telefonu (8 37) 345 469 arba el. paštu dienosgloba@kaunoseneliai.lt .

Plačiau susipažinti su dienos globos centro darbuotojų komandos sudėtimi ir teikiamomis paslaugomis kviečiame paspaudus nuorodą https://www.kaunoseneliai.lt/dienos-socialines-globos-centras/ .

Socialinės priežiūros centras skirtas senyvo amžiaus asmenims, kurie jaučia vienišumą, socialinę atskirtį, nori naudingai leisti laiką bendraamžių būryje, neprarasti turimų ir įgyti naujų įgūdžių.

Norint lankyti socialinės priežiūros centrą, reikia kreiptis į seniūniją pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Seniūnijoje reikia pateikti dokumentus (asmens dokumentą, pensininko pažymėjimą, išrašą iš medicininių dokumentų, forma 027/a) ir parašyti prašymą-paraišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai institucijoje gauti. Prieš kreipiantis į seniūniją, rekomenduojama atvykti į dienos centrą, aptarti lankymosi sąlygas, sudaroma galimybė vieną darbo dieną išmėginti centro paslaugas. Dėl papildomos informacijos kviečiame susisiekti telefonu (8 691) 96201 arba el. paštu dienosprieziura@kaunoseneliai.lt .

Plačiau susipažinti su socialinės priežiūros centro darbuotojų komandos sudėtimi ir teikiamomis paslaugomis kviečiame paspaudus nuorodą https://www.kaunoseneliai.lt/socialines-prieziuros-dienos-centras/ .

Savo klausimus, pageidavimus, pasiūlymus ar pastabas galite parašyti į žemiau esančią užklausimo formą.

Informacijos atnaujinimo data: 2023-06-06.

Skip to content