Menu Close

Dienos socialinės globos centras

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS

Dienos socialinė globa apima visumą paslaugų, kuriomis paslaugų gavėjams teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, institucijoje. Kasdienė centro veikla organizuojama ir paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, motyvuotų, skatintų asmens savarankiškumą, skatintų saviraišką, tenkintų fizines, dvasines, socialines, kultūrines lankytojų reikmes.

KLIENTAI

  • senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su sunkia negalia (nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros poreikis dėl demencijos);
  • senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia (nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, nedidelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis).

PASLAUGOS

MŪSŲ KOMANDA

REIKALINGI DOKUMENTAI

(norinti lankyti, kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą)

  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (paso arba asmens tapatybės kortelės);
  • seniūnijos pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą Kauno mieste;
  • pensininko, neįgaliojo pažymėjimų kopijos;
  • specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos (SPS-1 forma) ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos (SPP-2 forma) kopija;
  • medicinos dokumentų išrašas (F-027/a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiama liga ir gali lankyti dienos centrą;
  • pažyma apie asmens pajamas už paskutinius 3 mėn.

DARBO LAIKAS

Dienos socialinės globos centras dirba darbo dienomis, pirmadieniais- ketvirtadieniais 8.00-16.45 val., penktadieniais 8.00-15.30 val.

KONTAKTAI

Informacijos atnaujinimo data: 2023-11-16.

PASLAUGOS

Metodų dirbtuvės Jonavoje 2023 (11)
Laisvalaikis ir užimtumas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

autumn-studio-394136-unsplash.jpg
Senior Design Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

mong-bui-515633-unsplash-1.jpg
2000 Customers Trust Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fast Support Response

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fast Support Response

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content