Menu Close

Sielovada

Gyvenimo saulėlydyje ypač aktualūs tampa dvasiniai klausimai. Įstaigoje sudaromos sąlygos  išreikšti ir praktikuoti savo dvasingumą įvairių religinių konfesijų žmonėms, taip pat ir netikintiems, gerbiamos įvairios pažiūros.

Šv. Mišios vyksta įstaigos salėje kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, taip pat Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų  laikotarpiu. Prieš mišias gyventojai gali atlikti išpažintį privačioje aplinkoje, po mišių dalinama Komunija to pageidaujantiems slaugomiems gyventojams jų kambariuose.  Yra galimybė susitarti su kunigu dėl dvasinio pokalbio rūpimais klausimais, gauti ligonio patepimą. Religinius patarnavimus teikia Kauno Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios dvasininkai.

Įstaigoje yra nedidelė koplyčia, kurioje galima pabūti vienumoje arba melstis grupelėje su bendraminčiais. Į koplyčią gyventojai renkasi giedoti, kalbėti rožinį, melstis už mirusius.

Įstaigoje švenčiamos pagrindinės religinės šventės, organizuojamos dvasinės popietės, kuriose gyventojai mėgsta giedoti religines giesmes naudojantis mūsų darbuotojų parengtais giesmynais, pritaikytais silpno regėjimo žmonėms. Vyksta susitikimai su įdomiais dvasingumo temomis kalbančiais svečiais, organizuojamos išvykos į sakralines vietas, rūpinamasi vienišų gyventojų laidojimu, tvarkomi kapai.

 

Skip to content